Opublikowano w kategorii Projekty.

W dniach 28-30 listopada 2018 r. w gospodarstwie agroturystycznym Karoliński Folwark Tyzenhauza, Karolino, Białoruś odbyły się warsztaty na temat.: Rozwój przedsiębiorczości w obszarze turystyki –budowa transgranicznej marki turystycznej „Kanał Augustowski” prowadzone przez doświadczonych ekspertów: Pana Huberta Gonery, Jacka Pogorzelskiego. Pierwszego dnia poruszano zagadnienia dotyczące min.:

-turystyka jako gałąź gospodarki lokalnej – wpływ turystyki na PKB, efekt mnożnikowy turystyki, turystyka efekt „niewidzialnego” eksportu, turystyka sposób na redystrybucje dóbr i zasobów między regionami i krajami;

-sieciowanie współpracy wokół tematów wiodących i idei na przykładzie projektów z Polski między innymi: Produkty sieciowe woj. Mazowieckiego, sieciowanie współpracy wokół lokalnych zasobów na przykładzie projektu Fish Markt ryba od naszych rybaków;

-przykład rozwoju obszaru turystycznego : Kanał Elbląski od idei do wdrożenia produktu sieciowego;

-rozwój obszaru związany z marką turystyczną – możliwości wykorzystania turystyki dla gospodarki lokalnej i aktywizacji mieszkańców. Wskazanie pól rozwoju kompetencji w gospodarce lokalnej jakie pojawiają się wokół różnorodnych form turystyki: ekoturystyka, turystyka aktywna, turystyka przyrodnicza, turystyka kulturowa: wydarzenia, architektura, obyczaje, kulinaria, rękodzieło i rzemiosło ludowe.

W pozostałych dwóch dniach omawiano min.:

-nowe trendy w turystyce (w tym slow life, ekoturystyka, itp.);

-proces tworzenia marki turystycznej: ocena potencjału rynku i badanie potrzeb klienta;

-proces tworzenia marki turystycznej: koncepcja i strategia;

-proces tworzenia marki turystycznej: plan wdrożenia;

-proces tworzenia marki turystycznej: monitorowanie realizacji;

-komunikacja z klientem;

-badanie satysfakcji i doświadczenia klienta.

W warsztatach uczestniczyły min. osoby  działające w sferze turystycznej i okołoturystycznej: władze lokalne (obwodowe/rejonowe), osoby związane z obsługą ruchu turystycznego tj., hotelarze, właściciele pensjonatów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych itp., organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki, przedsiębiorcy, producenci lokalni.

Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego projektu:  ” Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury obwodu grodzieńskiego”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

http://grodnonews.by/category/sport-i-turizm/news49728.html