XIX Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne, Zgromadzenia Ogólne.

W dniu 19 lutego 2016 r. odbyło się w  Hotelu Leśnym Białymstoku XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 100 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości. W czasie obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2015, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2016. Dyskutowano min…. Czytaj więcej »

XVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne.

W dniach 12-13 lutego  2015 r. odbyło się w Białowieży XVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyła w nim rekordowa ilość 87 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości, razem ponad 110 osób.

XVII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne.

W dniach 20-21 lutego 2014 r. odbyło się w Łomży XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Kolejny raz nasze obrady były transmitowane na żywo w internecie.

XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne.

W dniach 7-8 lutego 2013 r. odbyło się w Serwach XVI Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

XV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne.

W dniach 23-24 stycznia 2012 r. odbyło się w Białowieży XV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 90 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.