skip to Main Content

Wyjazd studyjny do Ukrainy

W dniach 16 – 19 październik 2008 r. ZGWWP zorganizował wyjazd studyjny do Ukrainy. Wzięło w nim udział około 30 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich.

Uczestnicy spotkali się z Wicekonsulem Marcinem Zieniewiczem oraz z Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emilem Legowiczem. Dyskutowano o aktualnej sytuacji Polonii na Ukrainie oraz o ewentualnej współpracy samorządów z województwa podlaskiego z samorządami na Ukrainie. Podczas spotkania, które obrazują zdjęcia, Wicekonsul wystosował apel o wsparcie akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” we Lwowie. 

Back To Top