skip to Main Content

Stanowisko w sprawie oświadczeń majątkowych

Dnia 19 stycznia 2007 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie oświadczeń majątkowych. Poniżej jego treść.

 

Zebrani na spotkaniu Wójtowie i Burmistrzowie z przykrością odnotowują fakt, iż niespójność przepisów i bałagan w regulacjach prawnych, dotyczących sankcji za nieterminowe składanie oświadczeń majątkowych przez radnych oraz osoby funkcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, obciążają w sposób niesprawiedliwy społecznie, wyłącznie te osoby. Nie można zgodzić się z sytuacją, gdy przepisy ustaw samorządowych, w sposób różny lub wręcz rozbieżny odnoszą się do sprawy składania oświadczeń majątkowych.
Uważamy, że przewidziana ustawowo kara za nie dopełnienie w terminie nie tak istotnego przecież obowiązku, jest nieadekwatna do winy i nie jest stosowana nawet w najważniejszych organach państwa np. rządzie i parlamencie.
Obecne przepisy wypaczają sens samorządowych wyborów bezpośrednich i sprawiedliwości społecznej, wprowadzają bałagan w funkcjonowaniu samorządów. Dotyczy to m.in. podejmowania decyzji przez Wójtów, Burmistrzów i pozostałe osoby, które na podstawie obecnych przepisów, czy tez opinii prawnych mogłyby utracić mandaty lub funkcje.
Nadmieniamy, iż skuteczna egzekucja obecnie obowiązujących niespójnych przepisów samorządowych przyniesie Polsce wymierne straty finansowe, które będą musieli pokryć podatnicy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która zmieni kwestionowane przepisy, w celu zapewnienia stabilności wykonywanych zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast