skip to Main Content

Efekty pracy po szkoleniu z modułu V

Efekty pracy nauczycieli ze szkół: Gródek, Kuźnica Drozdowo, Poćkuny, Zbójna, Korycin, Dubiny, Mały Płock, Sztabin po szkoleniu z modułu V: Metoda Carla Orffa, Celestyna Freineta w pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym (zdjęcia)

Back To Top