skip to Main Content

Konferencja inaugurująca wdrażanie Modelu Doskonałości EFQM

Pierwszy krok na drodze do sprawniejszego działania urzędów za nami. 26 listopada 2010 r. w Białymstoku miała miejsce konferencja inaugurująca wdrażanie Modelu Doskonałości EFQM. 

Pięć wybranych jednostek samorządu terytorialnego uprości dzięki niemu procedury i zwiększy efektywność pracy. Konferencja stanowiła jednocześnie pierwsze z cyklu spotkań w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami urzędów wdrażających Model.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wytypowanych do wdrożenia Modelu Doskonałości EFQM urzędów w Wasilkowie, Korycinie, Nowogrodzie, Perlejewie i Małym Płocku, Bohdan Turowski- odpowiedzialny za koordynację wdrożenia Modelu Doskonałości EFQM przedstawiciel firmy Umbrella Consulting Sp. z o.o., przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zespół projektu „Sprawny samorząd- lepsza Polska II”, ekspert ds. diagnozy i zaprojektowania wzorcowego modelu zarządzania organizacją jaką jest urząd- Witold Liszkowski.

Konferencja pozwoliła na zapoznanie się osób mających współpracować przy wdrażaniu Modelu Doskonałości EFQM. Dzięki kolejnym spotkaniom z cyklu wymiany doświadczeń i bieżącemu monitorowaniu procesu, procedura wprowadzenia Modelu Doskonałości będzie dopasowana do realnych potrzeb urzędów, a nasze działania przełożą się na realne wyniki.

Back To Top