skip to Main Content

IV Brzeskim Forum Inwestycyjnym

W dniach 12-14 kwietnia 2011 r. Zarząd Związku w odpowiedzi na zaproszenie władz Brześcia wziął udział w IV Brzeskim Forum Inwestycyjnym na Białorusi.

Organizatorem Forum był Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy pod kierownictwem Gubernatora Obwodu  – Konstantina  Andrejewicza Sumara.  Uczestnikami Forum byli przedstawiciele z różnych krajów Europy. Program pobytu był bardzo urozmaicony i miał na celu przedstawienie możliwości inwestycyjnych Obwodu Brzeskiego. W ramach Forum odbyły się rozmowy na temat polityki inwestycyjnej oraz głównych kierunków rozwoju Obwodu Brzeskiego, został zaprezentowany potencjał inwestycyjny regionu, najważniejsze sektory gospodarki i aktualne projekty inwestycyjne, w tym Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć. Oferta inwestycyjna została przedstawiona w  materiałach przekazanych uczestnikom, podczas prezentacji w Obiespołkomie w Brześciu a także w trakcie studyjnej wizyty w Brzeskiej Strefie Ekonomicznej, gdzie swoje miejsce znalazły już 72 przedsiębiorstwa z różnych krajów, w tym z Polski.

Back To Top