skip to Main Content

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

20 marca br. ruszył drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy. Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego.
Informacje o wymogach naboru i planowanych szkoleniach, na które nabór też został już otwarty, znajdują się na stronie Programu
http://lietuva-polska.eu/pl/aktualno_ci/drugi_nab_r_wniosk_w_zosta_otwarty_2.html

Back To Top