skip to Main Content
XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniu 10 maja 2021 roku odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  w formie on-line.  Podczas obrad przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium Zarządowi ZGWWP za działalność w 2020 roku. Uchwalono również plan dochodów i wydatków na 2021r.

W XXV Zgromadzeniu Ogólnym ZGWWP wzięli udział między innymi podlascy parlamentarzyści – Jarosław Zieliński i Stefan Krajewski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa Artur Kosicki.

Podczas obrad rozmawiano także o włączeniu do krajowej mapy dróg ekspresowych drogi Białystok – Augustów.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski omówił najważniejsze działania rządu, wspierające gminy i powiaty w trudnym czasie pandemii COVID-19. W tym celu powstały m.in. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego procedowane są w tym momencie wnioski dotyczące inwestycji zwiększających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Marszałek Kosicki, prezentując działania samorządu województwa na rzecz wsparcia obszarów wiejskich, jako najważniejsze wymienił: pieniądze dla gmin na dofinansowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, rekordowe dotacje na remont i konserwację zabytków, wsparcie dla mniejszych klubów sportowych. Przypomniał również o unijnym dofinansowaniu do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dodał też, że władze województwa zamierzają, dzięki funduszom europejskim, rozwiązać jeden z palących obecnie problemów, czyli gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Grzegorz Jakuć, przewodniczący ZGWWP, zwrócił uwagę na problemy gmin m.in. w obszarach szkolnictwa i cyfryzacji. Dodał, że sprawna cyfryzacja to jeden z głównych warunków rozwoju obszarów wiejskich.

Podjęto stanowiska w sprawie:

– zmiany zasad wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru;

– odłączania przez PGE Dystrybucja S.A. instalacji fotowoltaicznych lub redukowania ich mocy.

– w sprawie RLKS 2023-2030

Back To Top