skip to Main Content

Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin

Projekt „Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5. Celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej mieszkańców gminy Korycin poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Korycinie do 30 czerwca 2012 r.
W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie 3 rodzajów zajęć: świadomość i ekspresja kulturowa, zajęcia informatyczne i zajęcia filmowe dla 30 uczniów i 20 seniorów. Ideą projektu jest zbudowanie mostu pokoleniowego pomiędzy seniorami a młodzieżą przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają pracę dziennikarza a seniorzy nabędą umiejętności cyfrowe w zakresie korzystania z internetu. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci kamery, aparatów fotograficznych i profesjonalnych mikrofonów.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin”   pokaż

Back To Top