skip to Main Content

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie modernizacji dróg na odcinku DK 8 oraz DK 65 z dnia 12 lutego 2021r.

Przekazano do : Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, GDDKiA, Wojewody Podlaskiego, parlamentarzystów województwa podlaskiego

Back To Top