skip to Main Content
Model Doskonałości EFQM

Model doskonałości EFQM

 

 

 

 

                Doskonałość w zarządzaniu  – Model EFQM i system europejskich nagród i wyróżnień

 

PODSTAWOWE ZASADY DOSKONAŁOŚCI I MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM

 

 1.       Orientacja na wyniki

 2.       Koncentracja na kliencie

 3.       Przywództwo i stałość celów

 4.       Zarządzanie poprzez procesy i fakty

 5.       Rozwój i zaangażowanie pracowników

 6.       Ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje

 7.       Rozwój partnerstwa

 8.       Odpowiedzialność społeczna

 

ETAPY WDROŻENIA

 

 1.       Szkolenie asesorów – 2 osoby z każdego z 5 urzędów

 2.       Przygotowanie do samooceny

 3.       Samoocena organizacj

 4.       Planowanie działań doskonalących

 5.       Warsztaty formułowania działań doskonalących

 6.       Warsztaty kadry kierowniczej

 7.       Warsztaty monitorowania działań doskonalących

 8.       Końcowy przegląd i ocena efektów wdrożenia

 

9.      Uzyskanie Europejskiego Wyróznienia we wdrażaniu Modelu Doskonałości EFQM Zaangażowanie w doskonalenie

CEL  WDROŻENIA

Podniesienie jakości pracy urzędu w każdym aspekcie jego działalności poprzez samoocenę i doskonalenie kadr.

Projekt zakłada wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością, oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędu oraz identyfikowania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu.

Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (European Foun­dation for Quality Management, EFQM) jest innowacyjną koncepcją doskonalenia wewnątrzorganizacyjnego, opartą na zasadach TQM (Total Quality Management) – Kompleksowego Zarządzania Jakością. Jest to zaawansowane narzędzie doskona­lenia, przenikające najistotniejsze obszary funkcjonalne organizacji.

Model Doskonałości EFQM stanowi swoisty wzór doskonałości organizacyjnej. Nie narzuca on jednak gotowych rozwiązań, a jedynie tworzy ramy jej osiągania. Koncepcja ma charakter dynamiczny: uczenie się i innowacje powodują wzrost potencjału, co w dalszej perspektywie ma przełożenie na osiąganie pozytywnych wyników przez organizację.

 

 

 

Back To Top