skip to Main Content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Doskonalenie usług publicznych na terenie 3 powiatów województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków UE w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ogłoszonego w ramach projektu pomocy technicznej nr POPT.04.02.00.00-288/12, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.   Więcej…

Back To Top