skip to Main Content
Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Dotyczące Wspólnego Projektu Transgranicznego

Międzynarodowe spotkanie partnerów dotyczące wspólnego projektu transgranicznego

W dniu 9 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Korycin odbyło się spotkanie przedstawicieli Gmin: Korycin, Janów, Nowy Dwór i Szudziałowo oraz Grodzieńskiego Obwodowego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji  Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.

Partnerzy uzgodnili przystąpienie do wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, priorytet 2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Działanie CT8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz określili jego zakres i najważniejsze działania. Podpisany został również List Intencyjny w języku polskim i rosyjskim (w załączeniu).

Celem projektu będzie wzrost bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym poprzez rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony. Planowane są następujące obszary realizacji projektu:

1)      wspólne działania w zakresie działań przygotowawczych w przypadku katastrof ekologicznych, klęsk żywiołowych i sytuacji awaryjnych,

2)      podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za działania ratownicze oraz rozwijanie umiejętności wspólnego efektywnego reagowania na występujące zagrożenia,

3)      działania inwestycyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym.

Ze strony polskiej najistotniejszymi elementami projektu jest zakup 6 wozów bojowych dla ochotniczych straży pożarnych oraz rozbudowa 3 remiz OSP. Ze strony białoruskiej remont zabytkowego budynku z przystosowaniem do celów edukacji i szkoleń dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zakup wozu bojowego.

W spotkaniu udział wzięli:

1)      Pan Szparlo Sergei Gennadewicz – Naczelnik Grodzieńskiego Obwodowego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi

2)      Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin

3)      Pan Czesław Jan Kiejko – Wójt Gminy Janów

4)      Pan Andrzej Humienny – Wójt Gminy Nowy Dwór

5)      Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy Szudziałowo

6)      Pan Wacław Greś – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

Liderem projektu jest Gmina Korycin. Partnerzy dziękuję Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za pomoc w organizacji grupy projektowej.

Back To Top