skip to Main Content
Konferencja W Połtawie

Konferencja w Połtawie

W dniach 21-26 listopada 2016 r. odbył się wyjazd Zarząd ZGWWP na Ukrainę gdzie odbyły się spotkania: w Winnicy z partnerem projektowym Polską Agencją Regionalnego Rozwoju, w Sewerynówce z Wójtem Khrystiuk Oleksandr i Radą Wsi Sewerynówka, 24- 25 listopada 2016 r.  w konferencji w Połatwie „Demokracja lokalna we współpracy polsko –ukraińskiej”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wraz z partnerami – Fundacją Inicjatyw Menadżerskich oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnych Gromad Połtawszczyzny. Wydarzenie poświęcone było podsumowaniu osiągnięć Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji oraz głównym wyzwaniom, przed jakimi stoi dziś Ukraina. Obrady otworzył Prezes Fundacji, Krzysztof Stanowski. Wraz z nim gości powitali przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz, Ołeksandr Bilenki, Oleg Prugło i Oksana Derkacz. Kanadyjskiego donora reprezentowała Jennifer Cooper z Kanadyjskiego Programu Rozwojowego, zaś stronę polską – Marek Kuberski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był dyskusjom panelowym dotyczącym reformy samorządowej na Ukrainie oraz roli lokalnych mediów w demokracji. Drugiego dnia uczestnicy w mniejszych grupach pracowali metodą warsztatową. Tematy poszczególnych debat w dużej mierze dotyczyły doświadczeń wyniesionych z projektów współfinansowanych w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu, jak chociażby budżetów obywatelskich, ewaluacji polityk publicznych czy strategii rozwojowych połączonych gromad.
W wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób – m. in. polscy i ukraińscy koordynatorzy projektów, które otrzymały wsparcie, ich uczestnicy, eksperci oraz przedstawiciele lokalnych władz i samorządów z regionów, w których realizowane był poszczególne działania.

Back To Top