skip to Main Content

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

z dnia 10 maja 2021r. dotyczące zmiany zasad wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Back To Top