skip to Main Content

Stanowisko w sprawie podziału przychodów ze składek na ubezpieczenia zdrowotne pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ

Dnia 21 lipca 2004 r. podczas X Forum ZGWWP przyjęto stanowisko w sprawie podziału przychodów ze składek na ubezpieczenia zdrowotne pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Poniżej jego treść.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zdecydowanie popiera protest środowisk medycznych, samorządowych i mieszkańców województwa podlaskiego, dotyczący krzywdzącego dla naszego województwa podziału przychodów ze składek na ubezpieczenia zdrowotne pomiędzy oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.
W zdrowym, demokratycznym państwie, nie może być miejsca na manipulację i ręczne sterowanie, szczególnie, gdy dotyczy to rozdziału środków publicznych. Winny obowiązywać trwałe – wynegocjowane przez strony – wytłumaczalne i sprawiedliwe kryteria.
Województwo Podlaskie nie po raz pierwszy zostało skrzywdzone w ten sposób. Dotyka to przede wszystkim naszych mieszkańców, dlatego popieramy i włączamy się w akcję protestacyjną w Warszawie dnia 4 sierpnia 2004 r., o godz. 12.00, pod gmachem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Back To Top