skip to Main Content

Stanowisko w sprawie Narodowego Planu Rowoju na lata 2007-2013

Dnia 20 lipca 2005 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie Narodowego Planu Rowoju na lata 2007-2013. Poniżej jego treść.

 

Zgromadzeni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie z województwa podlaskiego pragną zwrócić uwagę polskiego Rządu i Parlamentu na fatalny stan przesyłowych linii energetycznych na terenach wiejskich naszego kraju.
Elektryfikacja wsi miała miejsce 40-50 lat temu w innej sytuacji gospodarczej, społecznej i technicznej, przy nieporównywalnym do obecnego zapotrzebowaniu na energię gospodarstw rolnych i domowych. Prowadzone przez zakłady energetyczne prace modernizacyjne są, ze względów finansowych, szczątkowe i bez odpowiedniego mechanizmu wspierającego, potrwają jeszcze wiele lat.
Brak odpowiedniego i stabilnego zaopatrzenia w energię elektryczną jest jednym z głównych hamulców rozwoju polskiego rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
W związku z powyższym apelujemy o:
– ujęcie w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 mechanizmów finansowego wsparcia reelektryfikacji wsi, co pozwoli na szybszą likwidację zapóźnień i lepszy rozwój obszarów wiejskich.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Józef Jezry Pilarczyk – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Jacek Piechota – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
3. Marek Strzaliński- Wojewoda Podlaski
4. Janusz Kazimierz Krzyżewski – Marszałek Województwa Podlaskiego
5. Przewodniczący Komisji Sejmu RP i Senatu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.08.2005 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 29.08.2005 r.   pokaż

Back To Top