skip to Main Content
Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Kongres 25-lecia samorządu terytorialnego

W dniach 28–29 maja 2015 r. w Białymstoku odbył się Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim organizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego we współpracy z Wojewodą Podlaskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Miasta Białegostoku.

Pierwszego dnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta kongresowa konferencja podczas której Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym dla budowania samorządności w Polsce Pani Raisie Rajeckie, Panom Mirosławowi Lech, Krzysztofowi  Radziszewskiemu, Józefowi Zajkowskiemu. Konferencję uświetniły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie. Drugiego dnia odbyła się impreza plenerowa pn. „Podlaskie Gminy – 25 urodziny” na Rynku Kościuszki, podczas której pokazano atrakcje i  produkty regionalne gmin, a także wystawy i kiermasz połączony z występami artystycznymi regionalnych zespołów.

Back To Top