skip to Main Content
Seminarium Dot. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Seminarium dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Specjalnej Szkole Internat w Mołotkowiczach odbyło się seminarium dot. aktywizacji osób niepełnosprawnych. W seminarium udział wzięli min.: Pan Marek Kuberski Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani Magdalena Sidorowicz I sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi, Przewodniczący Rady Deputowanych Powiatu Pińskiego, zastępca przewodniczącego Powiatowego Komitetu Wykonawczego Rejonu Pińskiego,  Dyrektor  Departamentu Edukacji Powiatowego Komitetu Wykonawczego Pińska, 10 przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Poruszanymi  zagadnieniami były: prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych na Białorusi, możliwości dla pracodawcy, jakie niesie za sobą nawiązanie stosunku pracy z osobą niepełnosprawną oraz tworzenie zakładów pracy chronionej na przykładzie niniejszego projektu. Podlascy  samorządowcy podzielili się rozwiązaniami w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które wdrażane są w ich gminach.
Dokonano oficjalnego otwarcia wybudowanej hali produkcyjnej z udziałem: Pana Pan Marek Kuberski Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani Magdalena Sidorowicz I sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi, Pana Wieczysłąwa Izotow Dyrektora Specjalnej Szkoły Internat w Mołotkowiczach, Pana Józefa Guzich Przewodniczącego Izby Deputowanych.
Seminarium odbyło się w ramach realizowanego projektu:” Utworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Białorusi”.  Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
http://www.pinsknews.by/?p=61839 (статья в газете Полесская правда)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=CAHcsyeYSnA (видеорепортаж телеканала Беларусь4)
https://www.youtube.com/watch?v=aJKX1Qtp-a0 (видеорепортаж телеканала ТРК Варяг)
https://www.youtube.com/watch?v=nQuOOQz0BzE (видеорепортаж телеканала ТРК Пинск)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=jGgNL5ULbek

Back To Top