Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

4 grudnia 2017 r. skierowano do Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia   projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, parlamentarzystów z województwa podlaskiego stanowisko w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Poniżej jego treść:

Działając dla dobra i w imieniu społeczności lokalnych województwa podlaskiego, stając w obronie polskiej Konstytucji i demokracji, sprzeciwiając się dążeniem do centralizacji państwa, broniąc dorobku i sprawności samorządów przed zniszczeniem, sprzeciwiając się nieuzasadnionemu oczernianiu samorządowych wspólnot i liderów, żądając zaprzestania łamania Konstytucji, prawa i zasad obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz europejskich wartości, zebrani na Forum przedstawiciele samorządów województwa podlaskiego zdecydowanie protestują przeciwko proponowanym zmianom, zastosowanej metodzie ich wprowadzenia (projekt poselski) oraz niezwykłemu pośpiechowi z jakim toczą się prace Komisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001).

Projekt nie był przedstawiony, opiniowany czy konsultowany ze stroną samorządową, społeczną czy środowiskiem prawniczym.

Projektowana ustawa zmienia ustój samorządów, wkracza w ustawową samodzielność samorządów i ich wspólnot, zmienia ordynację wyborczą oraz narusza konstytucyjne bierne i czynne prawa wyborcze obywateli.

Proponowane zmiany mogą prowadzić do destabilizacji samorządów będących do tej  pory fundamentem rozwoju Polski.

Udzielamy pełnego poparcia dla Stanowiska Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu  Terytorialnego ws. poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, podjętego 29 listopada 2017 r. w Warszawie (w załączeniu).

 

Białystok, 29 listopada 2017 r.

Przewodniczący obrad Podlaskiego  Forum Samorządowego/

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

 Wiejskich Województwa Podlaskiego

   Mirosław Lech

W załączeniu stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Stanowisko Strony Samorządowej ws. druku 2001

Stanowisko wysłano do:

1.Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski

2.Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego

3.Marek Olszewski Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej