skip to Main Content

X Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 18-19 stycznia 2007 r. odbyło się w Augustowie X Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 100 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2006, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2007. Najważniejszym punktem pierwszego dnia obrad było wybranie nowych władz Związku na kolejną kadencję. Mirosław Lech, dotychczasowy szef ZGWWP, został wybrany jednogłośnie nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wybrano także Zarząd III kadencji i Komisję Rewizyjną. Drugiego dnia wypracowano: stanowisko w sprawie projektu ustawy o funduszu sołeckim, stanowisko w sprawie uruchomienia w 2007 roku rezerwy budżetu państwa zapisanej jako kontrakty wojewódzkie, stanowisko w sprawie wydłużenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stanowisko w sprawie oświadczeń majątkowych oraz stanowisko w sprawie Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej i RPO województwa podlaskiego na lata 2007 – 2013.

 

Wyniki wyborów   pokaż

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o funduszu sołeckim.   pokaż

Stanowisko w sprawie uruchomienia w 2007 roku rezerwy budżetu państwa zapisanej jako kontrakty wojewódzkie.   pokaż

Stanowisko w sprawie wydłużenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.   pokaż

Stanowisko w sprawie oświadczeń majątkowych.   pokaż

Stanowisko w sprawie Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej i RPO województwa podlaskiego na lata 2007 – 2013.   pokaż

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast