skip to Main Content

Informacja o unieważnieniu postępowania

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr ZP – 1/2011 na Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: „Sprawny Samorząd – lepsza Polska II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Więcej…

Back To Top