skip to Main Content
List Prezesa KRUS

List Prezesa KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Oddział Regionalny w Białymstoku przesłała list Prezesa KRUS, do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
List Prezesa KRUS

Back To Top