skip to Main Content

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.).

29 listopada 2016 r. skierowano do  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko w sprawie niedofinansowania zadań zleconych. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uznają, iż niezbędne są zmiany legislacyjne mające na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej…

Czytaj więcej

Apel w sprawie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi.

27 września 2016 r. wypracowano apel w sprawie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi.
W nawiązaniu do inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dot. zbiórki środków finansowych na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi, Zarząd Związku zwraca się z apelem do członków ZGWWP o przyjęcie przez poszczególne Rady Gmin uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej ZGWWP, z przeznaczeniem na realizację powyższej inicjatywy. Pomoc finansowa winna zostać udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok.

Czytaj więcej

Pismo dot. przekazanej gminom informacji dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

29 kwietnia 2015 roku wysłano pismo do Pana Mieczysława Kazimierza Baszko Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczące przekazanej gminom informacji dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność poniżej jego treść:   W nawiązaniu do przekazanej gminom informacji dotyczącej Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zwracam się z zapytaniem o przedstawienie planowanego sposobu wdrażania RLKS w naszym Województwie. Docierające do…

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast