skip to Main Content

VII Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 16-17 stycznia 2003 r. odbyło się w Łomży VII Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział 75 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich.

Było to pierwsze spotkanie po niedawnych wyborach. Wiele pytań dotyczyło m. in. kontynuowania ministerialnego programu zakupu gimbusów. W związku z tym tematem, zostało skierowane do Pani Kurator pismo z prośbą o spowodowanie informacji o zasadach i kryteriach przydziału tych pojazdów w roku 2003, aktualnej listy rankingowej gmin oczekujących na „gimbusa” oraz listy gmin, które autobus otrzymały w roku 2002. Pozostałe wypracowane podczas posiedzenia wnioski zostały przekazane do mediów, parlamentarzystom oraz osobom kompetentnym w danych tematach. Zarząd Związku przedstawił projekt organizacji 2-letniego samorządowego kursu języka angielskiego skierowanego do wójtów, burmistrzów i kilku pracowników z każdego samorządu naszego województwa. Zdecydowano o wysłaniu pisma do Pani Zofii Trancygier Koczuk – Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie kontynuowania ministerialnego programu zakupu gimbusów. Ponadto obecni na Forum wójtowie i burmistrzowie z województwa podlaskiego postulowali o:

  1. Wprowadzenie ustawowego obowiązku zabezpieczenia przez budżet państwa 70% wypłacanych przez gminy dodatków mieszkaniowych. Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby uzależnienie przyznania dodatku mieszkaniowego od wywiadu środowiskowego wykonanego przez pracowników opieki społecznej.
  2. Umożliwienie (poprzez zmianę zapisu w ustawie) finansowania z budżetu państwa modernizacji oświetlenia przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (dotychczas dopuszczalna jest tylko budowa nowego), co spowoduje faktyczną poprawę jego jakości i obniży koszty utrzymania w przyszłości.
  3. Zmianę klasyfikacji środków kierowanych obecnie do powiatów w postaci subwencji drogowej, na dotację celową. Chodzi o spowodowanie wykorzystywania tych pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem, gdyż obecnie znaczna ich część przesuwana jest przez powiaty na inne cele, głównie utrzymanie administracji.
  4. Zwiększenie środków w budżecie państwa na meliorację podstawową z przeznaczeniem na remonty i budowę przepustów w mostach na drogach gminnych.
  5. Spowodowanie przeniesienia obowiązku utrzymania przystanków autobusowych na właścicieli poszczególnych dróg. W tej chwili za wszystkie odpowiada samorząd gminy.
  6. Objęcie całkowitym finansowaniem przez budżet państwa nauki w klasach „zerowych” w związku z wprowadzeniem tym dzieciom obowiązku szkolnego.

Pismo skierowane do Pani Zofii Trancygier Koczuk – Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2003 r.   pokaż

Odpowiedź Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20.02.2003 r.   pokaż

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast