skip to Main Content

X Forum ZGWWP

W dniach 20-21 lipca 2004 r. odbyło się w Suwałkach X Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział około 80 osób (zaproszonych gości, przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich).

Spotkanie było poświęcone bieżącym problemom dotykającym samorządy. Szczególny nacisk położono na doświadczenia nabyte w ramach wykorzystania środków przedakcesyjnych oraz sytuację wynikającą z uruchomionej procedury aplikowania o środki strukturalne. Przedstawiono wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach kontraktu wojewódzkiego zgłoszonych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Przyjęto stanowisko w sprawie dramatycznie małej ilości środków strukturalnych na wsparcie inwestycji w infrastrukturę techniczną wsi podlaskich samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz stanowisko w sprawie podziału przychodów ze składek na ubezpieczenia zdrowotne pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

 

Stanowisko w sprawie dramatycznie małej ilości środków strukturalnych na wsparcie inwestycji w infrastrukturę techniczną wsi podlaskich samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 20.08.2004r.   pokaż

Stanowisko  w sprawie podziału przychodów ze składek na ubezpieczenia zdrowotne pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ.   pokaż
  

 

Wójtowie i burmistrzowie zebrani na X Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Suwałkach wyrażają swoją solidarność z mieszkańcami gmin Kleszczele i Dubicze Cerkiewne dotkniętymi klęską żywiołową. Apelują do wszystkich samorządów gminnych województwa podlaskiego o znalezienie w swych budżetach skromnych nawet kwot, aby wesprzeć finansowo odbudowujące się wsie.
Takie nieszczęście może spotkać każdą miejscowość.
Pomoc należy kierować:
Konto Gminy Dubicze Cerkiewne 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070
Konto Gminy Kleszczele 20 8071 0006 0018 8290 2000 0070

Back To Top