skip to Main Content

XI Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 25-26 listopada 2004 r. odbyło się w Białymstoku XI Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad ponad 70 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości,

wśród nich m. in.: Wojewoda Podlaski Marek Strzaliński, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i Członek Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Edward Trojanowski. Dyskutowano m.in. na temat interpretacji VAT jako kosztu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego, zmiany w algorytmie naliczania subwencji oświatowej, prac nad nowelizacją Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Podsumowano wyjazd promocyjny „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” i ustalono termin imprezy w przyszłym roku na 5 czerwca. Przedstawiono wykaz projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet I, Działanie 1.1 oraz Priorytet III, Działanie 3.1. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu podpisał rozporządzenie dotyczące wzoru algorytmu naliczającego subwencję oświatową na rok 2005 wg korzystnego dla gmin wiejskich wariantu IX B, który przedstawialiśmy na Forum.

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast