skip to Main Content
XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 7-8 października  2019 r. w Centrum Konferencyjno – Bankietowe „ROZŁOGI” odbyło się XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w którym udział wzięło 89 gmin i zaproszonych gości w osobach: Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Elżbieta Kamińska – Wicekurator Oświaty, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Małgorzata Kajak  – Naczelnik Wydziału Odpadów komunalnych, ewidencji i sprawozdawczości w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, dr inż. Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Anna Krysztopik -Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Krzysztof Truskolaski – Poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki- Poseł na Sejm RP.

Tematami poruszanymi podczas posiedzenia były:

– Fundusz Dróg Lokalnych oraz bieżące problemy obszarów wiejskich;

– Finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – oferta WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie („Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Agroenergia”, dofinansowanie wapnowania gleb, dofinansowanie usuwania folii porolniczych);

-System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podlaskim po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;

– Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ;

Podczas Forum podziękowano Panu Markowi Kaczyńskiemu Wójtowi Gminy Nowe Piekuty, wieloletniemu członkowi Zarządu ZGWWP za wieloletnie działania i zaangażowanie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Back To Top