skip to Main Content

„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023 Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75…

Czytaj więcej

Nowe kompetencje dla nauczycieli z Ukrainy w ramach projektu: „Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina”.

W dniach 29.11 - 3.12. 2021 r. odbyły się szkolenia zawodowe z zakresu projektowania, konstrukcji i nowoczesnych technik stolarskich, krawieckich i możliwości druku 3D dla 10 nauczycieli ze Szkoły specjalnej z Ukrainy. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uczestnicy projektu pn. "Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu…

Czytaj więcej

Wizyta monitoringowa w Szkole specjalnej w Zabłociu (Ukraina)

W dniach 26 - 28 listopada 2021 odbyła się I wizyta monitoringowa w Szkole Specjalnej w Zabłociu na Ukrainie w ramach projektu pn. "Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu - Ukraina". Projekt jest realizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i został dofinasowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju” Głównym…

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Województwo podlaskie w ramach nowej perspektywy unijnej otrzyma 1.25 mld euro. O efektywnym wykorzystaniu środków dedykowanych m.in. gminom miejsko-wiejskim oraz gminom wiejskim w ramach działania 5.2. rozmawiał podczas konferencji otwierającej proces konsultacji społecznych Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Pan Grzegorz Jakuć. Zadania realizowane w ramach…

Czytaj więcej

Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu – Ukraina

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w okresie od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r. będzie realizował I moduł projektu : "Utworzenie Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju na bazie szkoły specjalnej w Zabłociu - Ukraina". Partnerem projektu jest Szkoła specjalna w Zabłociu. Wartość I modułu to: 699 000,00 zł. Projekt ukierunkowany jest na rozbudowę istniejącego modelu kształcenia…

Czytaj więcej

Konferencja „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim”

Dnia 25 sierpnia 2021r. na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego uczestniczyliśmy w konferencji "Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim" podczas której omówiono zmiany klimatyczne w regionie oraz sposoby łagodzenia ich skutków. Zapoznaliśmy się także z ogromnymi możliwościami działań, jakie daje w tej kwestii budżet unijny w ramach programów europejskiego Zielonego…

Czytaj więcej

III edycja konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim etapie konkursu "Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce" organizowanym przez Podlaską Izbę Rolniczą. Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich oraz innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września 2021r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej: http://bityl.pl/EAYoO…

Czytaj więcej

XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 5-6 lipca 2021r. w Hotelu Białowieskim w Białowieży odbyło się XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w którym udział wzięli przedstawiciele 70 gmin województwa podlaskiego oraz zaproszeni goście: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stefan Krajewski - Poseł na Sejm RP, Pani Elżbiety Filipowicz Dyrektor Departamentu UMWP,…

Czytaj więcej
Back To Top