skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Dnia 10 października 2002 r. podczas IV Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP przyjęto stanowisko w sprawie zmiany ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Poniżej jego treść.

Uczestniczący w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku Wójtowie i Burmistrzowie apelują o zmianę w art. 2, pkt 6 ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 06.09.2001 r.
Proponujemy wprowadzenie zapisu umożliwiającego określanie przez samego producenta mleka roku referencyjnego spośród dwóch okresów: od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r. lub od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.
Zmiana ta ma szczególne znaczenie dla rolników województwa podlaskiego, gdzie w wyniku tegorocznej klęski suszy wydajność mleczna krów spadła o około 30%. Ponadto da to dodatkową szansę wszystkim rolnikom w kraju specjalizującym się w tej dziedzinie na rozwój gospodarstw przed ostatecznymi decyzjami. Mniejsza byłaby również ilość odwołań. Proponowana zmiana jest zbieżna z aktualną sytuacją w negocjacjach z Unią Europejską w tym zakresie.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

 

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2002 r.   pokaż

Back To Top